Ettevõtetes on puhkuste haldus organiseeritud erinevalt. Aastagraafikud, paberil puhkuse avaldused, e-mailiga personaliosakonna teavitamine, Excel tabelite haldamine ja palju muud sellist. Igal juhul on mitmeid töölõike, mida saaks optimeerida.
//sharecloud.ee/wp-content/uploads/2018/10/vacation.jpg

Pakume lihtsat, interaktiivset puhkuste haldamise digitaalset süsteemi, mis võimaldab töötajatel ise puhkusi sisestada ja muuta, juhtidel kinnitada ning raamatupidajatel ja personaliosakonnal pidada arvestust makstud puhkusetasude osas. Kõik toimub ühes kohas ja interaktiivselt.

  • Ülevaatlikus – visualiseeritud ülevaade enda ja kolleegide puhkustest ja parem töö planeerimine;
  • Interaktiivsus – lihtne puhkuste sisestamine, muutmine ja juhtide poolt kinnitamine;
  • Selgus – ajakohane puhkuste ülevaade, personaalne puhkuse jäägi ülevaade, asendajate info ja riigipühade arvestus;
  • Lihtsus – personali ja raamatupidamise moodul, mis koondab puhkusetasude info ühte kohta;