Privaatsuspoliitika

EESMÄRK
Privaatsuspoliitika eesmärk on aidata kaasa ShareCloud ärieesmärkide täitmisele kaitstes partnerite ja isikute privaatsust. Privaatsuspoliitika katab kõiki ShareCloudi tegevusvaldkondi.
Poliitika arendamise ja poliitikas kehtestatud põhimõtete rakendamise kohustus lasub ettevõtte juhatusel. Juhatus delegeerib rakendamisega seotud ülesanded lähtudes põhimõttest, et töötajad omavad piisavat ettevalmistust.
Privaatsuspoliitika on tehtud töötajatele kättesaadavaks siseveebi kaudu.

SISSEJUHATUS
ShareCloud austab iga inimese õigust arvamuse vabadusele ja privaatsusele. ShareCloud esitab selged ja täpsed privaatsuse teated kui kogub või töötleb isikuandmeid.

TÖÖTAJATE PRIVAATSUS
ShareCloud kogub ja töötleb töötajate andmeid ulatuses, mis on vajalik tööülesannete täitmiseks, süsteemi tõrgete ennetamiseks ja taastamiseks ning seaduse rikkumise ennetamiseks.

PRIVAATSUS TURUNDUSES
ShareCloud väärtustab oma klientide privaatsust ning annab endast kõik, et meie klientide isikuandmed oleksid seaduslikult ja turvaliselt töödeldud, sealhulgas kaitstud volitamata juurdepääsu ja edastamise eest.
Käesolev Privaatsuspoliitika seletab ja täpsustab, kuidas ShareCloud, kui andmete haldaja, kasutab oma klientide isikuandmeid vastavalt (EU) 2016/679, the General Data Protection Regulation (GDPR) kehtestatule.

Informatsioon, mida kogume sinu kohta
Isikuandmed, mida sina meile annad on andmed, mida sisestad meie erinevatesse registreerimise- ja tagasisidevormidesse.

Sinu poolt meile antud e-kirja aadressi kasutame selleks, et sulle saata erinevat informatsiooni, uuendusi, ettevõtte uudiseid, informatsiooni toodete ja teenuste kohta ning ShareCloudi ürituste alast informatsiooni nagu näiteks veebiseminarid ja konverentsid.
Märkus: sul on alati võimalus meie uudiskirjadest loobuda, järgides uudiskirja jaluses olevaid juhiseid. Juhul kui oled nõustunud küpsiste kasutamisega, siis sinu küpsiste informatsioon võib olla ühendatud sinu poolt meie antud isikuandmetega ning seda kasutame kliendikogemuse parendamiseks.

Informatsioon, mida kogume teistest allikatest
Avalik informatsioon, mis on sinu kohta internetiruumis saadaval – see võib sisaldada allikaid nagu näiteks LinkedIn ja teised sotsiaalmeedia kontod, kaasaarvatud sinu tööandja koduleht, kust kasutatavad andmed piirduvad sinu täisnime, ameti ja töökoha e-kirja aadressiga, mis lõpeb ettevõtte domeeniga.

Antud e-kirja aadressi kasutame ainult ärilistel eesmärkidel: ettevõtte uudiste, toodete ja teenuste alase informatsiooni ning ShareCloudi ürituste info edastamiseks, nagu näiteks veebiseminarid ja konverentsid.
Märkus: sul on alati võimalus meie uudiskirjadest loobuda, järgides uudiskirja jaluses olevaid juhiseid. Juhul kui oled nõustunud küpsiste kasutamisega, siis sinu küpsiste informatsioon võib olla ühendatud sinu poolt meie antud isikuandmetega ning seda kasutame kliendikogemuse parendamiseks.

Juhul, kui salvestame sinu isikuandmed muul kui lepingulised põhjused, nagu näiteks sinu nõusolek saada meie uudiskirju, registreerimised meie veebiseminaridele ja konverentsidele, siis teeme seda ainult vajaduse põhiselt või seadusjärgsetel põhjustel. Juhul, kui puuduvad  legaalsed kohustused sinu isikuandmeid säilitamiseks, siis need kas kustutatakse või muudetakse anonüümseks.

Juhul, kui sul on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika osas või viisides, kuidas me sinu isikuandmeid töötleme või soovid näha, milliseid isikuandmeid me sinu kohta omame, siis anna sellest meile kirjalikult teada aadressil info@sharecloud.ee